Ljudski resursi

LJUDSKI RESURSI

Ljubomir Tešić Ljubomir Tešić

Ljubomir Tešić je od 1982 do 2005 živio i radio u Švajcarskoj, gdje je stekao ogromno iskustvo u obradi lima. Jedanaest godina je radio u proizvodnji na raznim mašinama; CNC lasercentru, CNC štancmašini, CNC plazmi, CNC presi za savijanje, vario MIG-MAG, WIG itd. Poslednjih 9 godina proverdenih u Švajcarskoj radio je u organizaciji poslova:3D-projektovanje, razvijanje dijelova od lima, konstrukciji šablona i alata, programiranje CNC laser mašine i CNC štanc mašine

Diploma i svjedočanstvo


Lazar Tešić Lazar Tešić

Lazar Tešić je rođen u Švajcarskoj gdje je zavrsio za Konstruktora u mašinstvu. Deset godina je projektovao razne mašine: hidaraulične prese, hidraulične štancmašine, mehaničke štancmašine, mašine za valjanje i alate za mašine. Tri godine je proveo u obradi lima gdje su mu glavne djelatnosti bile; 3D-Projektovanje, razvijanje dijelova od lima, konstrukcija šablona i programiranje laser mašine.

Diplome i svjedočanstva


Plima