Mašinski resursi

MAŠINSKI PARK

Lasersko sječenje

Lasersko sječenje TRUMATIC L 3030

• Lasersko sječenje lima
• U tehnološki naprednim obradama metala, laserski zraci su postali univerzalni alat za obradu metala.
• Lasersko sječenje metala omogućava izradu različitih oblika sa mikrometarskom preciznošću.
• Fokusirani laserski zrak omogućava probijanje metala, nakon čega se kreće po zadatoj konturi ostavljajuči iza sebe veoma mali rez koji je gotovo jednak prečniku same zrake, dok se istopljeni materijal isparava i propada.
• Poslije laserske obrade, lim nije potrebno dadatno obrađivati. Ove CNC mašine omogućavaju rezanje mekog čelika, nehrđajučeg čelika i aluminijuma.

Štancanje

TRUMATIC 260 ROTATION

• CNC obrada lima
• Mašina ima rotacionu glavu i magacin od 10 alata, koje po potrebi sama mijenja
• Odsijeca i prosijeca razne konture od lima
• U jednom zahvatu može obrađivati lim 2500 mm x 1250 mm
• Debljina lima 0,5 mm do 6 mm
• Preciznost mašine je ± 0,1 mm


CNC savijanje

BEYELER RT 80 X 2550

• CNC presa za lim
• Presa može da savija limove pod raznim uglovima maksimalne dužine 2500 mm
• opremljena je sa optimalnom količinom iz dijeljenih alata, što daje mogućnost savijanja komplikovanih formi lima..

Plastifikacija

Plastifikacija

• Plima d.o.o. pruža usluge zaštite metalnih dijelova elektrostatskim lakiranjem prahom - plastificiranje (zaštita metala epoksid ili poliesterskim prahovima pri visokim temperaturama), čija je prednost mogućnost izbora bilo koje boje po RAL karti.
• Pogon za zaštitu metalnih djelova se sastoji od linije za elektrostatsko lakiranje-plastificiranje.Kružno motanje

KNUTH MRM-S 2050/130

• Rund mašina može da savija limove dužine do 2000 mm, debljine do 4 mm

Zavarivanje

Mašina ZAVARIVANJE WIG 250A
ZAVARENJE MIG-MAG 500A
TAČKASTO ZAVARIVANJE LIMA

• Sve vrste zavarivanja